Prestiżaki

Prestiżowy Portal Prasowy

IT
IT

Informatyczne systemy zarządzania SCM

W miarę rozwoju firma potrzebuje wydajnego systemu zarządzania personelem, zasobami i dostawami. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą specjalistyczne firmy informatyczne oferujące, między innymi, systemy SCM, które to zauważalnie usprawniają komunikację pomiędzy najistotniejszymi przedstawicielami łańcucha dostaw, a więc – dostawcami, klientami indywidualnymi oraz poszczególnymi oddziałami firmy wdrażającej system w życie.

Zastosowanie takiego systemu, niezależnie od jego rodzaju oraz stopnia zaawansowania, umożliwia zauważalne ograniczenie i optymalizację ponoszonych przez właściciela przedsiębiorstwa kosztów operacyjnych. Jest to przede wszystkim związane z możliwością regularnego dokonywania zamówień, automatyzacji procesu fakturowania, czy też lepszego sprecyzowania ilości oraz charakterystyki towarów, które mają zostać dostarczone przez dostawcę do klienta docelowego lub do jednego z oddziałów firmy. Dedykowane, informatyczne systemy zarządzania SCM, oferują operatorom pełen wgląd w status zamówień, gwarantując im możliwość podglądu zaawansowania procedury realizacji powierzonych poszczególnym dostawcom zadań, szybkiej zmiany miejsca dostawy w sytuacjach awaryjnych, czy też – całkowitego anulowania zamówienia z powodu niewywiązania się przez osobę odpowiedzialną za dostarczenie produktów ze zobowiązań wynikających z podpisanej przez strony zainteresowane umowy o nawiązanie współpracy.

Co równie istotne, informatyczne systemy SCM to także wyższa jakość obsługi klienta docelowego oraz możliwość lepszej koordynacji działań zorientowanych na marketing oraz promocję (zarówno poszczególnych towarów jak i marki w sposób całościowy). Dzięki podglądowi stanu realizacji zamówień, dostarczanych w ich ramach produktów oraz szacowanego terminu dostawy, operator systemu jest w stanie udzielić klientowi szczegółowych informacji, poprawiając tym samym wizerunek ogólny przedsiębiorstwa. Wiedząc kiedy i do którego oddziału dostarczone zostaną przecenione lub też nowo wprowadzone na rynek towary, o wiele łatwiej jest także Działowi Promocji przedsiębiorstwa przygotować aktualną ofertę mającą na celu zachęcenie klientów do skorzystania z usług firmy i opublikować odpowiednie informacje w kanałach komunikacji z potencjalnymi odbiorcami – między innymi w mediach społecznościowych.

Zastosowanie w praktyce systemu zarządzania SCM wiąże się z większą liczbą korzyści niż mogłoby się to początkowo wydawać. Wśród zalet rzeczonego rozwiązania wyróżnić należy między innymi możliwość maksymalnego ograniczenia przestojów, utrudnień w sieci dostaw oraz przystosowania się do stale ulegających zmian rynkowych, do których należy się odnieść możliwie jak najszybciej. Ostatnia z nadmienionych kwestii może być szczególnie trudna w sytuacji, kiedy właściciel firmy lub menadżer nie dysponuje kompleksowym systemem zarządzania, a wszelkie decyzje podejmować musi jednostkowo. Firmy dysponujące znacznym budżetem inwestycyjnym decydują się także na połączenie systemu SCM z dedykowanymi aplikacjami internetowymi, które to pozwalają na zautomatyzowanie oraz maksymalne uproszczenie samego procesu składania zamówień – zarówno po stronie klientów docelowych jak i przedstawicieli poszczególnych oddziałów przedsiębiorstwa.

5.00 avg. rating (100% score) - 3 votes