Prestiżaki

Prestiżowy Portal Prasowy

Uncategorized

Dlaczego warto poświęcić czas i znaleźć naprawdę dobre biuro rachunkowe?

Jeżeli prowadzimy własną działalność przez dłuższy okres czasu i stale ją rozwijamy, w pewnym momencie okazać się może, że nie jesteśmy w stanie podołać samodzielnemu monitorowaniu oraz rozliczaniu przychodów i rozchodów. Najistotniejszą kwestią staje się bowiem dla nas obsługa możliwie największej ilości interesantów poprzez świadczenie im wysokiej jakości usług lub też sprzedaż towarów bijących na głowę te oferowane przez konkurencję.

Nie będzie to możliwe, jeżeli połowę dnia w pracy spędzimy zbierając i rozliczając faktury, obliczając koszty prowadzonej działalności, czy też sprawdzając jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o zapomogi, dotacje lub ulgi podatkowe. W tej sytuacji z pomocą przychodzi biuro rachunkowe.
Przestrzegamy jednakże przed zbyt pochopnym wyborem firmy, która przejmie prowadzenie naszej księgowości. Wiele przedsiębiorstw działających w branży stara się przyciągnąć potencjalnych zainteresowanych niską ceną świadczonych usług, która to niejednokrotnie nie pokrywa się z ich jakością.

Co należy wziąć pod uwagę poszukując profesjonalnego biura rachunkowego, z którym warto byłoby nawiązać długofalową współpracę?
Przede wszystkim odwiedźmy witrynę internetową takiego przedsiębiorstwa lub też zapoznajmy się z informacjami o niej dostępnymi w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (znanym także pod nazwą skróconą KRUS) odnośnie uzyskania przez biuro certyfikatu księgowego wydawanego przez polskiego Ministra Finansów. Oznacza on, iż biuro prowadzi swoją działalność legalnie oraz spełniło wszystkie warunki uprawniające je do świadczenia usług zarówno obrachunkowych jak i księgowych. Brak takowej wzmianki oznaczać może, iż mamy do czynienia z firmą działającą na pograniczu prawa lub zajmującą się rachunkowością jako uzupełniającą formą pozyskiwania dochodu. Od takich biur radzimy trzymać się z daleka.
Równie istotne jest sprawdzenie, czy firma, którą jesteśmy zainteresowani oferuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zabezpieczające nas przed przykrymi następstwami błędów popełnionych przez pracowników takiego przedsiębiorstwa. Aspekt ten traktować powinniśmy jako jeden z kluczowych. Nie jest bowiem tajemnicą, że żaden przedsiębiorca nie ma najmniejszej ochoty odpowiadać przed sądem lub innymi podmiotami gospodarczymi za błędy obrachunkowe popełnione przez zakontraktowane biuro rachunkowe.
Jak mówi właścicielka jednego z krakowskich biur rachunkowych, wybierając firmę świadczącą usługi księgowe postarajmy się także pozyskać informacje o doświadczeniu i kwalifikacjach zatrudnionych w niej pracowników. Okazać się bowiem może, iż żaden z przedstawicieli zespołu ekspertów nie specjalizuje się w dziedzinie, z którą nierozerwalnie związana jest prowadzona przez nas działalność gospodarcza. Nie wierzmy w zapewnienia, iż księgowość poszczególnych firm nie różni się od siebie, jako że trudno wyobrazić sobie, aby identycznie z Urzędem Skarbowym miał rozliczać się prawnik oraz właściciel fabryki obuwia o zasięgu ogólnopolskim. Do obsługi obydwu nadmienionych klientów potrzebne jest odpowiednie rozeznanie w branży, znajomość przepisów jej dotyczących oraz umiejętność prowadzenia księgowości w taki sposób, aby została ona uznana podczas kontroli lub audytu za prawidłową i zgodną z prawem. Zapewniamy, że czas poświęcony na analizę poszczególnych firm szybko zaowocuje, natomiast my będziemy mogli w pełni skupić się wyłącznie na prowadzeniu biznesu.

5.00 avg. rating (100% score) - 1 vote